Kia Cerato: Z centralnym przełącznikiem blokowania drzwi samochodu (jeśli jest w wyposażeniu)

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Zamki drzwi –> Obsługa zamków drzwi z wnętrza samochodu –> Z centralnym przełącznikiem blokowania drzwi samochodu (jeśli jest w wyposażeniu)

Z centralnym przełącznikiem blokowania drzwi samochodu


Centralny przełącznik blokowania drzwi samochodu znajduje się w podłokietniku kierowcy. Jest on obsługiwany poprzez wciśnięcie wyłącznika blokowania drzwi. Jeżeli którekolwiek drzwi samochodu są otwarte, w chwili, gdy wyłącznik jest wciskany, drzwi te zostaną zablokowane po ich zamknięciu.

OSTRZEŻENIE
  •  W celu zapobieżenia przypadkowemu otwarciu drzwi samochodu podczas jazdy, wszystkie drzwi powinny być wówczas całkowicie zamknięte i zablokowane. Blokowanie drzwi może również zniechęcać potencjalnych włamywaczy w chwili, gdy samochód zatrzymuje się lub zwalnia.
  •  Gdy otwiera się drzwi należy robić to ostrożnie i obserwować uważnie pojazdy, motocyklistów lub pieszych zbliżających się do pojazdu, w pobliżu drzwi. Otwarcie drzwi, gdy ktoś znajduje się w ich pobliżu, może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.

 

OSTRZEŻENIE Pozostawienie samochodu z drzwiami niezablokowanymi może zachęcić do kradzieży lub narazić na niebezpieczeństwo Użytkownika i inne osoby ze strony osób trzecich, ukrytych w samochodzie, po jego opuszczeniu. Gdy pozostawia się samochód bez dozoru, należy zawsze wyjąć kluczyk zapłonowy ze stacyjki, zaciągnąć hamulec postojowy, zamknąć wszystkie okna i zablokować wszystkie drzwi.

 

OSTRZEŻENIE - Dzieci pozostawione bez opieki Zamknięty samochód może się bardzo nagrzać, powodując śmierć lub poważne obrażenia dzieci lub zwierząt, które się w nim znajdują i nie mogą go opuścić. Ponadto dzieci mogą uruchamiać różne układy samochodu, co może być przyczyną obrażeń, lub narazić je na inne niebezpieczeństwa, spowodowane umożliwieniem dostępu do samochodu innym osobom. Dlatego też nie należy nigdy pozostawiać bez dozoru dzieci i zwierząt w samochodzie.

Za pomocą przycisku blokowania drzwi

Aby odblokować drzwi, należy popchnąć przycisk blokowania w kierunku pozycji "ODBLOKOWANIA".  Aby zablokować drzwi, należy popchn& ...

Blokada zabezpieczająca tylne drzwi przed otwarciem przez dzieci

Blokada zabezpieczająca tylne drzwi przed otwarciem przez dzieci zainstalowana jest po to, by zapobiec przypadkowemu otwarciu tylnych drzwi przez małe dzieci od ...

Categorie