Kia Cerato: Zabezpieczanie pasami bezpieczeństwa kobiet w ciąży

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Pasy bezpieczeństwa –> Zabezpieczanie pasami bezpieczeństwa kobiet w ciąży

Jeżeli to możliwe, kobiety w ciąży powinny używać ramieniowobiodrowych pasów bezpieczeństwa zgodnie ze szczególnymi wskazówkami swojego lekarza.

Biodrowa część pasa musi być DOPASOWANA CIASNO I JAK NAJNIŻEJ.

OSTRZEŻENIE - Kobiety w ciąży Kobietom w ciąży nie wolno umieszczać biodrowej części pasa bezpieczeństwa w strefie brzucha, gdzie znajduje się płód lub nad brzuchem, gdzie pas mógłby zgnieść płód podczas wypadku.

Prawidłowe używanie i pielęgnacja systemu pasów bezpieczeństwa

Chcąc, by system pasów bezpieczeństwa zapewniał maksymalną ochronę, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami: ...

Zabezpieczanie noworodków i małych dzieci

Aby zwiększyć ich bezpieczeństwo, noworodki i małe dzieci powinny być zawsze zabezpieczane systemami odpowiednimi do ich wieku i wzrostu. Podczas jaz ...

Categorie