Kia Cerato: Zakres przełożeń automatycznej skrzyni biegów

Kia Cerato –> Jazda samochodem –> Automatyczna skrzynia biegów –> Zakres przełożeń automatycznej skrzyni biegów

P (postój)

Pozycja ta blokuje automatyczną skrzynię biegów i zapobiega obracaniu się przednich kół. Przed przełączeniem do tej pozycji należy zawsze całkowicie zatrzymać samochód.

OSTRZEŻENIE
 •  Przełączenie do położenia P (postoju), gdy pojazd jest nadal w ruchu spowoduje zablokowanie się kół napędzanych, co doprowadzi do utraty panowania nad samochodem.
 •  Położenie P (postój) nie może zastępować hamulca postojowego.

  Należy zawsze się upewnić, czy dźwignia zmiany biegów jest unieruchomiona w pozycji P (postój) tak, aby się nie przesunęła bez wciśnięcia przycisku zwalniania blokowania ORAZ zaciągnąć całkowicie hamulec postojowy.

 • Przed opuszczeniem fotela kierowcy należy sprawdzić, czy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji P (postoju). Zaciągnąć całkowicie hamulec postojowy, wyłączyć silnik i zabrać ze sobą kluczyk.

  Jeżeli nie zastosuje się tych środków ostrożności, w podanej tutaj kolejności, może nastąpić niespodziewane i gwałtowne przemieszczenie się samochodu.

 •  Nigdy nie wolno zostawiać w samochodzie dzieci bez opieki.

 

UWAGA Przełączenie do położenia P (postoju), gdy pojazd jest nadal w ruchu może uszkodzić automatyczną skrzynię biegów.

R (wsteczne)

Pozycja ta służy do jazdy do tyłu.

OSTRZEŻENIE Zawsze używaj pedału hamulca, gdy zatrzymujesz pojazd na pochyłej drodze, z dźwignią zmiany biegów ustawioną w pozycji jazdy (D). NIE polegaj na silniku i skrzyni biegów, gdy zostawiasz pojazd na pochyłości, aby zapobiec jego toczeniu się w dół.

Przed podjęciem próby cofania samochodu na pochyłej drodze, zawsze używaj pedału hamowania zanim przestawisz dźwignię zmiany biegów do pozycji wstecznego biegu R (Wsteczny).

 

UWAGA Przed przełączeniem do położenia R (wstecznego) lub z położenia R do innego, należy zawsze całkowicie zatrzymać samochód; przełączenie do położenia R, gdy pojazd jest nadal w ruchu może uszkodzić automatyczną skrzynię biegów, z wyjątkiem sytuacji opisanej w dziale "Kołysanie pojazdem" w niniejszej instrukcji obsługi.

N (luz)

Kiedy dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu N, koła i automatyczna skrzynia biegów nie są zablokowane. Jeżeli nie jest zaciągnięty hamulec główny lub postojowy, pojazd będzie się swobodnie toczył po najmniejszej pochyłości.

D (jazda)

Jest to normalne położenie jazdy do przodu. Automatyczna skrzynia biegów przełącza automatycznie 4 biegi w odpowiedniej kolejności zapewniając najbardziej ekonomiczne zużycie paliwa i moc napędową.

Jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania dodatkowej mocy podczas wyprzedzania innego pojazdu lub jazdy pod górę, należy wcisnąć całkowicie pedał gazu, co spowoduje automatyczne przełączenie skrzyni biegów na niższy bieg.

Tryb sportowy

Tryb sportowy


Niezależnie od tego, czy pojazd stoi, czy porusza się, tryb sportowy może zostać wybrany poprzez przesunięcie dźwigni zmiany biegów z położenia D (Jazda) w położenie bramki ręcznej. Aby przywrócić działanie w trybie D (Jazda), należy ponownie przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie bramki głównej.

Przesuwanie dźwigni zmiany biegów w tył i w przód w trybie sportowym pozwoli na szybkie zmienianie biegów. W przeciwieństwie do mechanicznej skrzyni biegów, tryb sportowy pozwala na zmienianie biegów przy wciśniętym pedale przyspieszenia.

Zmiana biegu na wyższy (+) : Aby zmienić bieg o jeden na wyższy, należy przesunąć dźwignię zmiany biegów jeden raz do przodu.

Redukcja biegów (-) : Aby zredukować bieg o jeden, należy pociągnąć dźwignię jeden raz do tyłu.

UWAGA
 •  W trybie sportowym kierowca musi dokonywać zmiany biegów na wyższe zgodnie z warunkami panującymi na drodze, pamiętając by utrzymywać obroty silnika na poziomie nie wkraczającym w czerwony obszar obrotomierza.
 •  W trybie sportowym możliwe jest wybieranie jedynie 4 biegów jazdy do przodu. Aby cofnąć lub zaparkować pojazd, należy przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie R (Bieg wsteczny) lub P (Postój), zależnie od potrzeby.
 •  W trybie sportowym, kiedy pojazd zwalnia, redukcja biegów jest dokonywana automatycznie.

  Kiedy pojazd zatrzymuje się, automatycznie wybierany jest pierwszy bieg.

 • W trybie sportowym, kiedy obroty silnika zbliżą się do czerwonego obszaru obrotomierza, punkty przełączania biegów są zmieniane tak, by zmiana biegu na wyższy została dokonana automatycznie.
 •  Aby zachować wymagany poziom osiągów i bezpieczeństwa pojazdu, układ może nie przeprowadzić niektórych zmian biegu dokonywanych za pomocą przesunięcia dźwigni zmiany biegów.
 •  Kiedy pojazd jest prowadzony na śliskiej nawierzchni, należy przesunąć dźwignię zmiany biegów w położenie + (zmiana biegu na wyższy). Spowoduje to przełączenie się skrzyni biegów na drugi bieg, który jest bardziej odpowiedni dla płynnej jazdy po śliskiej nawierzchni. Aby ponownie przełączyć na pierwszy bieg, należy przesunąć dźwignię zmiany biegów w stronę - (zmiana biegu na niższy).

Obsługa automatycznej skrzyni biegów

Normalna jazda do przodu odbywa się z dźwignią zmiany biegów w położeniu D (jazda). Aby przesunąć dźwignię zmiany bieg&oac ...

Układ blokady zmiany biegów (jeśli pojazd jest w nią wyposażony)

Dla bezpieczeństwa automatyczna skrzynia biegów jest wyposażona w układ blokady zmiany biegów, który zapobiega przełączeniu skrzyni ...

Categorie