Kia Cerato: Zerowanie okna dachowego

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Uchylne okno dachowe –> Zerowanie okna dachowego

Zawsze, kiedy akumulator samochodu zostanie odłączony lub rozładowany, a także gdy Użytkownik musiał użyć pokrętła do obsługi okna dachowego, należy wyzerować okno w następujący sposób:

 1.  Włączyć zapłon.
 2.  Stosownie do pozycji okna dachowego, należy postępować jak następuje.
 1. w przypadku, gdy okno dachowe zostało zamknięte całkowicie lub zostało uchylone: Należy nacisnąć przycisk TILT UP ( ) przez 1 sekundę.

 2.  w przypadku, gdy okno dachowe zostało otwarte z przesunięciem: Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk CLOSE ( ) dłużej
  niż 5 sekund, dopóki okno nie zostanie całkowicie zamknięte.

  Następnie nacisnąć przycisk TILT UP ( ) przez 1 sekundę.


 1.  Następnie zwolnić go.
 2.  Ponownie nacisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk TILT UP ( )
  dopóki okno dachowe nie wróci do pierwotnej pozycji TILT UP ( )
  po podniesieniu na wysokość nieco większą, niż wynosi maksymalne położenie TILT UP ( ) - wychylenia.

Po przeprowadzeniu tych czynności okno dachowe jest wyzerowane.

Postępowanie w razie awarii

Jeśli okno dachowe nie daje się otworzyć elektrycznie:  Należy otworzyć oprawę szyby okna dachowego. Wykręcić wkręty, ...

Siatka bagażowa

W celu utrzymywania na miejscu przedmiotów w bagażniku, można wykorzystywać siatkę bagażową mocowaną do czterech pierścieni z ...

Categorie