Kia Cerato: Zewnętrzne lusterka wsteczne

Kia Cerato –> Poznaj swój samochód –> Lusterka –> Zewnętrzne lusterka wsteczne

Należy pamiętać, by lusterka regulować przed rozpoczęciem jazdy.

Samochód wyposażony jest w lusterka wsteczne zewnętrzne usytuowane po prawej i po lewej stronie. W zależności od typu zainstalowanego układu sterowania, lusterka te mogą być regulowane zdalnie, za pomocą dźwigni sterowania lub wyłącznika zdalnego sterowania. Główki lusterek mogą być składane, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas korzystania z myjni automatycznych lub przejeżdżania przez wąskie uliczki.

OSTROŻNIE
  •  Lusterko zewnętrzne prawe jest wypukłe. W niektórych krajach zewnętrzne lewe lusterko jest również wypukłe.

    Obiekty widziane w lusterku znajdują się bliżej niż się wydają.

  •  Do określania faktycznej odległości od pojazdów jadących za samochodem, podczas zmian pasa ruchu, należy wykorzystywać wewnętrzne lusterko wsteczne lub obserwację bezpośrednią pojazdów.

UWAGA Nie należy skrobać lodu z powierzchni lusterek; w ten sposób można uszkodzić ich szklane powierzchnie. Jeżeli lód ogranicza ruch lusterka, nie należy wykonywać regulacji lusterek na siłę. Do usuwania lodu należy użyć, odmrażacza w aerozolu lub gąbki, czy też kawałka materiału zmoczonego ciepłą wodą.

Ręczna zdalna regulacja lusterek (jeśli jest w wyposażeniu)

Ręczna zdalna regulacja lusterek


Aby regulować zewnętrzne lusterko wsteczne, należy poruszać dźwignią znajdującą się wewnątrz samochodu w przedniej części ramki okiennej.

Elektroniczna zdalna regulacja lusterek (jeśli jest w wyposażeniu)

Elektroniczna zdalna regulacja lusterek


Przełącznik elektronicznego układu zdalnej regulacji lusterek umożliwia regulację położenia zewnętrznych lusterek wstecznych prawego i lewego. Aby regulować położenie dowolnego z lusterek, należy przemieścić dźwignię (1) do R dla lusterka prawego lub L dla lusterka lewego, a następnie nacisnąć odpowiedni punkt (-) układu regulacji lusterek do przeprowadzania regulacji położenia wybranego lusterka w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Po przeprowadzonej regulacji, ustawić dźwignię w położeniu neutralnym, aby zapobiec przypadkowej regulacji.

UWAGA
  •  Lusterka przestaną się poruszać po osiągnięciu maksymalnych kątów regulacji, lecz ich silnik kontynuuje pracę, gdy przełącznik jest wciśnięty. Nie należy naciskać wyłącznika dłużej niż to konieczne, ponieważ silnik może zostać uszkodzony.
  •  Nie wolno regulować zewnętrznych lusterek wstecznych ręcznie. Może to spowodować uszkodzenie części.

Składanie zewnętrznego lusterka wstecznego

Składanie zewnętrznego lusterka wstecznego


Typ ręczny

Aby złożyć zewnętrzne lusterko wsteczne, należy chwycić za obudowę lusterka i złożyć je w kierunku tylnej części pojazdu.

Podgrzewacz zewnętrznego lusterka wstecznego (jeśli jest w wyposażeniu)

Podgrzewacz zewnętrznego lusterka wstecznego włączany jest w połączeniu z odmrażaczem szyby tylnej. Aby podgrzewać szkło zewnętrznego lusterka wstecznego, należy nacisnąć przycisk włącznika odmrażacza tylnej szyby.

Szkło zewnętrznego lusterka wstecznego będzie ogrzewane w celu jego odmrażania lub odmglania co zapewni Użytkownikowi samochodu lepszą widoczność w warunkach złej pogody. W celu wyłączenia, należy ponownie nacisnąć przycisk podgrzewacza.

Podgrzewacz zewnętrznego lusterka wstecznego wyłączany jest automatycznie po 20 minutach.

Lusterka

...

Lusterko wsteczne z pozycją dzień/noc

Wyregulować lusterko wsteczne tak, by umożliwiało widzenie przez tylne okno samochodu. Regulację tę należy przeprowadzić przed rozpoczę ...

Categorie