Kia Cerato: Zmiana kół

Kia Cerato –> Postępowanie w przypadku awarii –> Jeżeli opona jest pęknięta –> Zmiana kół

Instrukcje odnośnie korzystania z podnośnika samochodowego

Podnośnik ten jest przewidziany tylko do stosowania podczas awaryjnej wymiany koła.

Aby zminimalizować możliwość odniesienia obrażeń ciała, należy postępować zgodnie z instrukcjami podnoszenia.

OSTRZEŻENIE - Zmiana koła
 •  Samochodu nie należy naprawiać na pasach jezdni, drogach publicznych lub autostradach.
 •  Przed zmianą koła pojazd należy zawsze usunąć całkowicie z drogi na jej pobocze. Jeśli to tylko możliwe, podnośnik powinien być ustawiony na poziomym mocnym gruncie.

  Jeżeli na poboczu drogi nie można znaleźć płaskiego mocnego i poziomego gruntu, należy zawezwać pomoc drogową.

 •  Należy uważać, by wykorzystywać właściwe przednie i tylne punkty podparcia; do podpierania podnośnika nie należy nigdy wykorzystywać zderzaków lub innych części samochodu.
 • Pojazd może łatwo stoczyć się z podnośnika, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Żadna część ciała nie może znajdować się pod pojazdem uniesionym jedynie na podnośniku samochodowym; należy wykorzystać podstawki samochodowe.
 •  Gdy pojazd jest uniesiony na podnośniku, silnik nie może pracować, ani nie można go uruchamiać.
 •  Nikt nie może siedzieć w samochodzie, kiedy znajduje się on na podnośniku.
 •  Jeżeli pojazd jest podnoszony na podnośniku należy uważać, by dzieci znajdowały się w bezpiecznym miejscu z dala od pojazdu i od drogi.

Wymiana koła

Wymiana koła


 1.  Ustawić samochód na płaskiej powierzchni i starannie zaciągnąć hamulec postojowy.
 2.  W przypadku mechanicznej skrzyni biegów ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu R (wstecznego biegu) lub w pozycji P (postój) w przypadku automatycznej skrzyni biegów.
 3.  Włączyć światła awaryjne.

Wymiana koła


 1. Wyjąć z samochodu klucz do nakrętek kół, podnośnik samochodowy, pokrętło podnośnika i koło zapasowe.
 2.  Zablokować zarówno koło przednie jak i tylne znajdujące się po przekątnej i po przeciwnych stronach w stosunku podnośnika.
OSTRZEŻENIE - Wymiana koła
 •  Aby zabezpieczyć pojazd przed poruszeniem podczas zmiany koła, należy zawsze całkowicie zaciągnąć hamulec postojowy i zablokować koło znajdujące się po przekątnej w stosunku do zmienianego koła.
 •  Zaleca się, aby koła były zabezpieczone klinami, a w podnoszonym samochodzie nie powinno być ludzi.

Wymiana koła


 1. Poluzować każdą z nakrętek koła o 1 obrót, obracając klucz w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, lecz nie zdejmować żadnej z nakrętek, zanim koło nie zostanie uniesione ponad ziemię.

Wymiana koła


 1. Ustawić podnośnik przy przednim lub tylnym punkcie podparcia, jak najbliżej zmienianego koła.

  Podnośnik powinno się umieścić w wyznaczonym miejscu pod ramą.

  Punktami podparcia są płytki spawane do ramy, z dwoma występami i ze znajdującymi się powyżej zaznaczonymi punktami wskazującymi miejsce podparcia podnośnika.

OSTRZEŻENIE - Położenie podnośnika Aby zmniejszyć ryzyko możliwych obrażeń ciała, należy używać tylko podnośnika dostarczonego razem z samochodem i umieszczać go w prawidłowym miejscu podparcia samochodu; nie należy nigdy wykorzystywać innych miejsc samochodu jako punkty podparcia podnośnika.

Wymiana koła


 1. Wstawić pokrętło w podnośnik i obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, unieść pojazd tak, by koło nie stykało się z gruntem. Wysokość ta wynosi około 30 mm. Przed zdjęciem nakrętek koła, należy sprawdzić, czy pojazd stoi stabilnie i czy nie ma on możliwości zsunięcia się.
 2.  Odkręcić nakrętki kół obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć koło.
 3.  Założyć koło zapasowe na miejsce i wkręcić nakrętki kół, ustawiając je stożkową częścią skierowaną do środka.

Wymiana koła


 1. Kiedy nakrętki są już dokręcone, należy opuścić pojazd całkowicie na ziemię i kontynuować dokręcanie nakrętek, aż zostaną one całkowicie dociągnięte.

  Nakrętki kół należy mocno dokręcać krzyżowo.

  Jeśli Użytkownik ma wątpliwości, co do pewności dokręcenia nakrętek koła, powinien poprosić najbliższy serwis o sprawdzenie ich dokręcenia. Określony moment dokręcania wynosi 9~11 kg-m (65-79 funto-stóp, 88-107 N-m). Niewłaściwie dokręcone nakrętki koła mogą powodować drgania pedału hamulca podczas hamowania.

OSTROŻNIE Samochód ten ma gwinty metryczne na śrubach dwustronnych i w nakrętkach kół.

Podczas wymiany koła należy zwracać uwagę, aby stosować te same nakrętki, które były odkręcane podczas zdejmowania koła, lub, w przypadku ich wymiany, by nakrętki te miały takie same gwinty i stożki.

Zastosowanie gwintów innych niż metryczne do dokręcania na śrubach dwustronnych i odwrotnie nie zapewni bezpiecznego mocowania kół do piast i spowoduje uszkodzenie śrub dwustronnych tak, że trzeba będzie je wymienić.

Zwracamy uwagę, że większość nakrętek kół nie ma gwintów metrycznych. Prosimy bardzo uważnie sprawdzać rodzaj gwintu nakrętek nabywanych na rynku wtórnym, przed ewentualnym zainstalowaniem nakrętek lub kół.

W przypadku wątpliwości, należy skonsultować się z autoryzowanym sprzedawcą Kia.

 

OSTRZEŻENIE - Śruby dwustronne Jeśli śruby dwustronne są uszkodzone, mogą utracić zdolność mocowania koła. To może doprowadzić do zgubienia koła i wypadku.

Aby zabezpieczyć koło zapasowe i narzędzia przed brzęczeniem podczas jazdy samochodem, należy je prawidłowo zamocować

OSTRZEŻENIE Po zamontowaniu koła zapasowego, należy możliwie jak najszybciej sprawdzić w nim ciśnienie. Jeśli zachodzi potrzeba, napompować koło do uzyskania ciśnienia zgodnego z wymaganym. Patrz Rozdział 8, Dane techniczne

Wyjmowanie koła zapasowego

Obrócić nakrętkę skrzydełkową mocującą koło zapasowe w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Mocow ...

Konserwacja samochodu

...

Categorie