Opel Ampera: Układ monitorowania ciśnienia w oponach

Opel Ampera –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Układ monitorowania ciśnienia w oponach

Układ monitorowania ciśnienia w oponach wykorzystuje technologię czujników radiowych do sprawdzania ciśnienia. Układ monitorowania ciśnienia w oponach kontroluje ciśnienie powietrza w oponach pojazdu i przesyła wyniki pomiarów ciśnienia do odbiornika znajdującego się w pojeździe.

Jeśli zapali się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w oponach, należy jak najszybciej zatrzymać pojazd, sprawdzić opony i napompować je do właściwego ciśnienia. Jazda z oponą o znacznie niższym ciśnieniu od wymaganego powoduje przegrzanie opony i może prowadzić do jej awarii.

Zbyt niskie ciśnienie w oponach zwiększa również zużycie paliwa, skraca żywotność bieżników opon i może wpływać na własności jezdne oraz drogę hamowania.

Prosimy zwrócić uwagę, że układ monitorowania ciśnienia w oponach nie zastępuje właściwej konserwacji opon. Kierowca odpowiada za prawidłowe ciśnienie w oponach, nawet jeśli niskie ciśnienie nie osiągnie poziomu, w którym zapala się lampka ostrzegawcza układu monitorowania ciśnienia w oponach sygnalizująca niskie ciśnienie.

Lampka ostrzegawcza sygnalizująca usterkę układu monitorowania ciśnienia w oponach jest połączona z lampką ostrzegawczą niskiego ciśnienia w oponach. Gdy system wykrywa usterkę, lampka ostrzegawcza miga przez około jedną minutę po czym zapala się na stałe.

Taka sekwencja wskazań będzie występować również przy kolejnych uruchomieniach aż do usunięcia usterki.

Gdy świeci lampka ostrzegawcza usterki, układ może nie wykrywać lub nie sygnalizować niskiego ciśnienia w oponach w oczekiwany sposób.

Usterka układu monitorowania ciśnienia w oponach może wystąpić z wielu powodów np. zamontowanie zamiennych lub zastępczych opon lub kół, które uniemożliwiają prawidłowe działanie układu monitorowania. Należy sprawdzać lampkę ostrzegawczą usterki układu monitorowania ciśnienia w oponach po każdej wymianie jednej lub kilku opon bądź kół w pojeździe, aby upewnić się, że wymiana umożliwia dalsze prawidłowe działanie układu monitorowania ciśnienia w oponach.

Działanie układu monitorowania ciśnienia w oponach

Gdy wykryte zostanie niskie ciśnienie w oponie, zapala się .


Jeśli zapali się , należy jak
najszybciej zatrzymać pojazd i napompować koła do ciśnienia zalecanego w niniejszym podręczniku.

Ciśnienie powietrza w oponach.

Na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC) pojawia się komunikat z poleceniem sprawdzenia ciśnienia w danej oponie. W każdym cyklu jazdy zapala się i na wyświetlaczu
DIC pojawia się odpowiedni komunikat, dopóki opony nie zostaną napompowane do prawidłowego ciśnienia. Na wyświetlaczu DIC można sprawdzać ciśnienie w oponach.

Lampka kontrolna .


DIC.

Lampka kontrolna może zapalić się
przy niskiej temperaturze otoczenia, przy pierwszym uruchomieniu pojazdu i zgasnąć podczas jazdy.

Może być to wczesne ostrzeżenie informujące o spadku ciśnienia w oponach i potrzebie dopompowania ich do prawidłowego ciśnienia.

Na naklejce z informacjami o oponach i obciążeniu umieszczonej na słupku B z przodu, w środku, z lewej strony, podany jest typ oryginalnych opon i prawidłowe ciśnienie w zimnych oponach.

Ponadto: Patrz ciśnienie w oponach.

Układ monitorowania ciśnienia w oponach ostrzega niskim ciśnieniu w oponach, lecz nie zastępuje normalnej konserwacji opon.

Zastosowanie dostępnego w handlu szczeliwa wypełniającego przebitą oponę może wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu. Zaleca się stosowanie rozwiązań dopuszczonych przez producenta.

Funkcja adaptacyjnego progu ostrzeżeń

Układ monitorowania ciśnienia w oponach automatycznie wykrywa, czy ciśnienia w oponach jadącego samochód są odpowiednie do przewożenia doosób lub też dla pełnego obciążenia.

Przed regulacją ciśnienia w oponie należy wyłączyć zapłon.

Procedura dopasowania czujników - instrukcja

Każdy czujnik układu monitorowania ciśnienia w oponach ma unikatowy kod identyfikacyjny. Po przełożeniu kół w pojeździe lub wymianie jednego lub kilku czujników należy dopasować kod identyfikacyjny. Procedurę dopasowania czujnika układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu należy również przeprowadzić po wymianie koła zapasowego na pełnowymiarowe, wyposażone w czujnik układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu.

W następnym cyklu jazdy powinna zgasnąć lampka i powinien zniknąć
komunikat z wyświetlacza DIC.

Czujnik dopasowywane są do odpowiednich kół/obręczy za pomocą przyrządu do kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu w następującej kolejności: koło lewe przednie, koło prawe przednie, koło prawe tylne i koło lewe tylne. Należy zakupić ten przyrząd lub zlecić wykonanie usługi Autoryzowanemu Serwisowi Opel Ampera.

Dopasowanie pierwszego koła/opony trwa dwie minuty a cała procedura dopasowania wszystkich kół/opon - pięć minut. W razie przekroczenia tego czasu proces dopasowania kończy się i należy go rozpocząć od początku.

Postępować zgodnie z procedurą dopasowania czujnika układu monitorowania ciśnienia w oponach:

 1.  Włączyć hamulec postojowy.
 2.  Włączyć zapłon i ustawić dźwignię skrzyni biegów w pozycji P.

Procedura dopasowania czujników - instrukcja


 1. Jeśli wyświetlacz DIC jest zminimalizowany, nacisnąć pokrętło SELECT, aby go zmaksymalizować.
 2.  Korzystając z pokrętła SELECT, przewinąć ekran wyświetlacza ciśnienia w oponach.
 3.  Nacisnąć pokrętło SELECT i przytrzymać wciśnięte przez pięć sekund, aby rozpocząć proces dopasowania czujnika.

  Wyświetla się komunikat potwierdzający rozpoczęcie procesu.

 4.  Za pomocą pokrętła SELECT wybrać podświetloną pozycję Tak i ponownie nacisnąć SELECT, aby zatwierdzić wybór.

  Włączy się dwukrotny sygnał dźwiękowy, sygnalizując, że odbiornik znajduje się w trybie ponownej kalibracji a na ekranie DIC pokaże się komunikat.

 5.  Rozpocząć od lewego przedniego koła.
 6.  Oprzeć przyrząd do kalibracji o bok opony, przy zaworku.

  Następnie nacisnąć przycisk, aby uaktywnić czujnik układu monitorowania ciśnienia w oponach.

  Krótki sygnał dźwiękowy potwierdza, że kod identyfikacyjny czujnika został dopasowany do danego koła z oponą.

 7.  Przejść do prawego przedniego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 8.
 8.  Przejść do prawego tylnego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 8.
 9.  Przejść do lewego tylnego koła i powtórzyć procedurę opisaną w punkcie 8. Dwa razy włącza się sygnał dźwiękowy, sygnalizując dopasowanie kodu identyfikacyjnego czujnika do lewego tylnego koła. Proces dopasowania czujników układu monitorowania ciśnienia w oponach nie jest już aktywny.

  Z wyświetlacza DIC znika komunikat.

 10.  Wyłączyć zapłon.
 11.  Napompować wszystkie cztery opony do zalecanego poziomu ciśnienia.

  Naklejka z informacjami o oponach i obciążeniu.

  Ciśnienie w oponach.

Procedura dopasowania czujnika - funkcja automatycznej kalibracji

Każdy czujnik układu monitorowania ciśnienia w oponach ma unikatowy kod identyfikacyjny. Po przełożeniu kół w pojeździe lub wymianie jednego lub kilku czujników należy dopasować kod identyfikacyjny. Procedurę dopasowania czujnika układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu należy również przeprowadzić po wymianie koła zapasowego na pełnowymiarowe, wyposażone w czujnik układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu.

Po zmianie koła samochód powinien pozostać zatrzymany przez około 20 minut, aby układ zaczął prawidłowo reagować na nowe dane.

Podczas jazdy proces kalibracji trwa do 10 minut, jeśli prędkość jazdy przekracza 19 km/h. W takim przypadku $ może pojawić się i mogą zmieniać się wartości ciśnień na wyświetlaczu DIC.

Jeśli podczas procesu kalibracji występuje problem, na wyświetlaczu DIC pokazuje się komunikat.

Uwaga W pojazdach wyposażonych w funkcję automatycznej kalibracji nie wolno przeprowadzać ręcznego dopasowania czujników.

Usterka

Układ monitorowania ciśnienia w oponach nie działa prawidłowo, jeśli brakuje jednego lub kilku czujników lub są one niesprawne.

Gdy system wykrywa usterkę, lampka miga przez około minutę
a następnie pali się stale przez pozostałą część cyklu jazdy (między włączeniem a wyłączeniem pojazdu).

Na wyświetlaczu DIC pokazuje się również komunikat ostrzegawczy.

Dopóki problem nie zostanie usunięty, w każdym cyklu jazdy, od włączenia do wyłączenia pojazdu, zapala się i pokazuje się
komunikat ostrzegawczy na wyświetlaczu DIC.

Poniżej podano niektóre usterki, które powodują występowanie takich objawów.

Jeśli układ monitorowania ciśnienia w oponach nie działa prawidłowo, nie może wykrywać lub sygnalizować niskiego ciśnienia w oponie. Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Ciśnienie w oponach

Mimo że pojazd wyposażony jest we wbudowany układ monitorowania ciśnienia w oponach, należy sprawdzać ciśnienie w zimnych oponach co najmniej ...

Głębokość bieżnika

Głębokość bieżnika należy sprawdzać regularnie. Ze względów bezpieczeństwa opony powinny zostać wymienione na nowe, gdy ...

Categorie